நீயே சொல்வாயே

xoegp_343107

ஓரமாய் நின்று உன்னைப்
பார்த்துவிட்டு போகும்போது
சாதித்ததாய் உள்ளம் மகிழும்..
ஆம் எனக்கிது சாதனைதான்!

உன்னைக் காணாத நாட்களும்
உண்டல்லவா?

மழை தூறும் நேரம்
மண்ணிண் வாசம் வீசும்..
என்னை நீ காணும் நேரம்
வாசமுள்ள காதல் பூ மலரும்..
உன் அலங்காரங்கள் என்னை
ஈர்க்கத்தானே!

வான் நிலவே
என்னில் பூத்த தாமரையே..
மனம் முழுதும் படர்ந்தாயே..
கனவல்ல என் காதலியே உன்

கரம் பிடிக்காத இதயத்தையே
கேளாயோ?ஒரு சொல்
கூறாயோ?வாராயோ என்
அன்பை பெற வாராயோ?
துரத்தி பிடிக்க நீ தொலைவில்
இல்லை
இழுத்து அணைக்க நீ அருகில்
இல்லை
தொட முடியும் ஆனாலும்
தொட முடியாது
இதென்ன விந்தையோ?
இல்லையென் சிந்தையோ?
நீயே சொல்வாயே……

_____________________________________________________________

பெ.பரிதி காமராஜ்

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s