மேலும் ஒரு கவிதை

sad love alone miss u love u quotes wallpapers (20)

உன் மெளனம்
ஆமோதிக்கிறதா
அவமதிக்கிறதா
என் காதலை?
எனக்கு இன்றளவும் விடைதெரியவில்லை;

“அலைகள்
அணைக்கிறதா
அடிக்கிறதா
அதன் கரையை?”
என்ற கேள்விக்கு விடை தெரியாததைப் போல்.

எனைக் கண்டதும்
சிரிக்கிறதா
நகைக்கிறதா
உன் இதழ்கள்?
எனக்கு இன்றளவும் விடைதெரியவில்லை;

“மழையில்
நனையுமா
நனையாதா
காற்று?”
என்ற கேள்விக்கு விடை தெரியாததைப் போல்.

நீ
சொல்வாயா
மாட்டாயா
உன் காதலை?
எனக்கு இன்றளவும் விடைதெரியவில்லை;
“வேர்கள்
திருடுகிறதா
சேமிக்கிறதா
நிலத்து நீரை?”
என்ற கேள்விக்கு விடை தெரியாததைப் போல்.

இவைகளுக்கு
விடை தெரியவில்லை எனினும்

“உனைத் தொடர்ந்து காதலிப்பதால்
எனக்கு என்ன கிடைக்கப் போகிறது?”
என்ற கேள்விக்கு மட்டும்
விடை தெரிந்து விட்டது

எனக்குக் கிடைக்கப் போவதெல்லாம்…
மேலும் ஒரு கவிதை!

———————————————————

ப்ரணா

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s