காதலில் மட்டும்தான்.!

Image

எதிர்பார்ப்பு இல்லாததே

காதல் என்றாலும்

எதிர்பார்கிறேன்

உன்னிடம் காதலை…

இல்லை என்றால்
வேண்டும் என்பதும்

கிடைக்கும் என்றால்
வேண்டாம் என்பதும்

உரிமை கொண்டால்
உதறி தள்ளுவதும்

உதறி விட்டால்
ஓடி வருவதும்

காதலில் மட்டும்தான்………

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s