நீ வேண்டாம் எனக்கு.!

Image

நீ வேண்டாம் எனக்கு !

வடுவாய்க் குத்திக் கொன்ற – எனை
வெகுவாய் தாக்கிச் சென்ற – அதில்
வருவாய் ஈட்டிச் சென்ற
நீ வேண்டாம் எனக்கு !

என் ஏற்றத்தில் மார்தட்டி
தடுமாற்றத்தில் கை காட்டி
மாயமாய் மறைந்தவளே – உன்
சாயம் வெளுத்ததடி
நீ வேண்டாம் எனக்கு !

சாதனையின் முன் உள்ள
சோதனையும் – பல
சோதனையின் பின் வரும்
சாதனையும் அறியாத …..
ரோதனையே , வேதனையே
நீ வேண்டாம் எனக்கு !

உன் மனப் பர்ச்சில் சொர்க்கம் வாங்க
என் மனிப் பர்சில் ரொக்கம் இல்லை
கணிதம் பார்க்கும் உன்னிடத்தில்,
மனிதம் வாழும் தடமில்லை
நீ வேண்டாம் எனக்கு !

என்னைக் கண்டு சிலிர்த்ததாய்
சொன்ன உன் நெஞ்சம் ,
நான் சிறைப்பட்டதால் தானோ
சிராய்ப்புற்றது ?
உமிழ்ந்து விட்டாய் ..
நெகிழ்ந்தது நெஞ்சம்
நீ வேண்டாம் எனக்கு !

என் கஷ்டமெல்லாம்
உன் நஷ்டமாய் கணக்கெழுதி
இஷ்டம் போல் களைந்துவிட்டாய்
இலாபம் பார்ப்பவளே ..
கோபமில்லை உன் மேல் .
நீ வேண்டாம் எனக்கு !

பணியைப் பார்க்கிறாய்
நீ என் பிணியைத் தீர்க்காமல்
அணுஅணுவாய் உன்னை
இரசித்ததற்கு , கனுக்கலெல்லாம்
காயம் தந்து சென்றுவிட்டாய்
நீ வேண்டாம் எனக்கு !

எவனோ சித்தரித்தான் – என்
சிறகுகள் கத்தரித்தான்
அயராமல் எத்தனிப்பேன் – ஓர் நாள்
என் மன வானில் விஸ்தரிப்பேன்
புறம் காட்டி போனவளே – உன்
புகலிடம் போய் சேர்வாய்
நீ வேண்டாம் எனக்கு !

வீழ்ச்சி என்பது
முற்றுக்கட்டை இல்லை – அது
தினம் நிகழ நான் ..
அதிஷ்ட கட்டையும் இல்லை .
இப்படியே நான்
இருந்துவிடப் போவதுமில்லை
இறந்துவிடப் போவதுமில்லை
சுழலட்டும் வாழ்க்கைச் சக்கரம்
விதி இருந்தால் .. உன் மதி முகம்
காண்பேன் மீண்டும் ,…

நீ வேண்டாம் எனக்கு !

—முத்துராஜா-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s