என் காதல் ஏற்காத அழகி.!

rhelv_179058

அவளிடம் நான் கேட்டது அவள் அன்பைத்தான்
அவள் தராமல் மறுத்ததும் அவள் அன்பைத்தான்!!

அவளிடம் அழகியது அவள் கண்கள் தான்
என் பார்வையிலிருந்து மறைத்தும் அவள் கண்கள் தான்!!

அவளிடம் பிடித்தது அவள் குரல் தான்
அவள் பேச மறுத்தது அவள் குரலில் தான்!!

அவளிடம் சிறந்தது அவள் கூந்தல் தான்
துப்பட்டாவில் மறைத்தும் அவள் கூந்தல் தான்!!

அவளுக்கு கொடுத்தது என் காதல் தான்
அவள் ஏற்க மறுத்ததும் என் காதல் தான்!!

காதல் தவறா? காதலிப்பது தவறா?
என் உயிரினும் மேலாக விரும்புகிறேன் என் தேவதையை….!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s